Samarbejde

 

 

Holstebro Kommune arbejder for, at medarbejdere, ledere og forældre, tager et fælles ansvar for vore børn og unge. Derfor lægges der vægt på et godt, forpligtende og anerkendende samarbejde i skolen. 

 

Et væsentligt element heri er, at børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere kender og anerkender hinandens kompetencer og arbejdsforhold og kender fællesskabets muligheder. Det har stor værdi, at der udveksles viden, at man bruger af hinandens erfaringer og altid har fokus på god kommunikation. Det er ofte i samarbejdet med andre, at der opstår muligheder, og at der skabes rum til refleksion.

 

Skolevæsenet og de enkelte skoler har helt særlig opmærksomhed, når det handler om overgange mellem daginstitution og skole, skolens afdelinger samt skole og ungdomsuddannelse.

 

Forældrene har ansvaret for at give deres børn og unge de bedst mulige forudsætninger for at være parate til at lære. Derfor er skolernes mål, at forældrene kan agere i samarbejdet gennem tydelig kommunikation og samarbejde. Holstebro Kommune tillægger forældresamarbejdet og skolebestyrelsens rolle stor værdi.

 

Holstebro Kommune ønsker et aktivt samarbejde internt mellem skolerne og i skolevæsenet som helhed. Som en del heraf er det er et mål at give lige betingelser til skoler med forskellige livsvilkår.

 

Der ligger gode muligheder for at styrke skolens ressourcer ved at inddrage nærmiljøet. Det kan være i samarbejdet med foreninger, virksomheder, forældre og bedsteforældre. Skolebestyrelserne har mulighed for som ambassadører at være bindeled til forældre og nærmiljø.

På Vemb skole er der velfungerende samarbejde med Vemb og Bur børnehaver omkring overgangen fra førskolegruppe til skolen. Den nuværende praksis vil blive skriftliggjort, og føjes til dette afsnit.

 

Bestyrelsen arbejder med revideringer af forskellige principper, og princippet for skolehjemsamarbejdet er et af dem. Dette kan læses under linket med skolens principper.

 

Skolen er med i et samarbejde med forskellige foreninger og institutioner i Vemb, som har fokus på udvikling af Vemb som lokalområde. Der udover er der en dialog mellem Vemb FS omkring et samarbjede med fokus på bevægelse. SFH har kørt et forløb med aktiviteter i hallen, hvor trænere fra Vemb FS har deltaget