Læringsmiljø og fællesskab

 

 

Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

 

Skolernes fysiske rammer skal give mulighed for fleksibilitet og udfordre alle børn og unge fagligt og socialt. Rammerne skal udstråle glæde og dermed være til inspiration for samvær, kreativitet og fysiske aktiviteter i både fritid og undervisning. Æstetikken i de fysiske rammer spiller en vigtig rolle for børnenes, de unges og de voksnes udvikling og måde at behandle skolen og hinanden på.

 

Trivsel i skoledagen er vigtigt for et godt læringsmiljø. ”Fællesskab” og ”tryghed” er nøgleord for en god skolestart og en god skoledag. Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, og det er et fælles ansvar – også som kammerat i klassen og i skolefritidshjemmet. De større børn og unge kan være med til at skabe tryghed og fællesskab for de mindre børn og samtidig selv opnå sociale kompetencer. Fælles aktiviteter og oplevelser er vigtigt i dette arbejde. Det gælder også for de voksne, der gennem fagligt samarbejde og sociale aktiviteter skal opleve at være en del af et fælles skolevæsen.

 

Børn og unge skal opleve demokrati og medbestemmelse. Fundamentet i arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er netop at sikre, at barnet og den unge er i centrum som en del af fællesskabet. Det giver de bedste vilkår for trivsel og udvikling.

 

Børn og unge, der er sunde og glade, har lyst til at lære. Kost og sundhed spiller en stor rolle for børnenes og de unges evne til at lære og for deres fremtidige livsvilkår. Det sunde valg skal være det lette valg. Derfor er viden om og fokus på sund kost og motion også en del af skolens hverdag.

 

Skolevæsenet skal være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker gode medarbejdere og ledere. Det kræver anerkendelse, tillid, samarbejde og kommunikation. Der lægges vægt på, at medarbejdere og ledere selv er med til at definere, hvad der er trivsel for dem og har mulighed for at få indflydelse og tage eget ansvar herfor.

På Vemb skole indrages de muligheder som naturen omkring os tilbyder. 0. - 4. klasse har en dag om ugen, hvor man er i "Udeskole". Her foregår underviningen ude. Fra ca. 1 november til ca. 1. april foregår undervisningen dog som udgangspunkt inde, men stadig som en anderledes dag.

 

Der afholdes emnedage, hvor klasserne blandes på tværs af årgangene. Ligeledes er der aktiviteter i arbejdet med PALS, hvor eleverne arbejder på tværs af årgangene.

 

Vemb skole har en madordning. Den administres og foregår i Vembhallen. Her kan elever fra 3. - 7. klasse spise et måltid mad i spisepausen.

 

Et vigtigt element i oplevelsen af trivsel og arbejdsgælde for skolens ansatte er at de har redskaber og muligheder for at løse de udfordringer, som de møder i hverdagen. Dette er udgangspunktet for at arbejde med PALS. Trivsel og arbejdsglæde hos de voksne på skole, har en positiv afsmitning på elevernes skoledag.

Arbejdet med PALS er et fælles projekt for pædagoger, lærere, det administrative og tekniske personale og ledelsen. Der er etableret fælles personalerum, og ledelsen af SFH og skolen har fælles kontorer.