Faglighed og inklusion

 

 

Læring er skolens kerneydelse. Derfor arbejder folkeskolerne i Holstebro Kommune for, at alle børn og unge skal kunne opnå deres maksimale faglige og sociale udbytte af skolens fritids- og undervisningstilbud. Det er et mål på landsplan, at 95 % af alle børn og unge får en ungdomsuddannelse. Det forudsætter, at udvikling af de faglige og de alsidige, sociale og personlige kompetencer går hånd i hånd.

 

Børnene og de unge stiller krav om en aktiv, nyskabende og levende læringsproces, der rummer projektarbejde, fremlæggelse, anvendelse af IT samt en udviklende fritid.

 

Læsning er grundlæggende for læring gennem hele skoleforløbet. Et led i arbejdet er en tidlig og vedvarende læseindsats, hvor læsning prioriteres i alle fag.

 

Børn og unge er ikke ens. Men de skal alle have de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt i fritiden og i undervisningen. Talenter inden for alle områder skal have mulighed for at blomstre. Der er brug for at differentiere samværet og undervisningen gennem fx holddannelse. Der lægges vægt på, at børnene og de unge altid møder fagligt velkvalificerede voksne, at der tages hånd om særlige behov så tidligt som muligt, og at dagligdagen er præget af nærhed mellem de enkelte aktører.

 

I Holstebro Kommune er evaluering et redskab, der bruges til at understøtte det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Det kræver, at de redskaber, der anvendes i den enkelte skoles fritids- og undervisningstilbud – f. eks. test og elevplaner - har et personligt indhold. De skal rumme alle børns og unges kompetencer – både de faglige, de kreative og de sociale. Formålet med test og planer er, at lærer, pædagog, barn og forældre bliver klogere på egen praksis og egne muligheder.

 

Krav om høj faglighed, undervisningsdifferentiering, inklusion, evaluering etc. stiller krav til medarbejderes og lederes uddannelse og kompetencer. Derfor skal alle medarbejdere og ledere have de rette kompetencer og muligheder for egen faglig og personlig udvikling.

 

På Vemb skole har specialcenterteamet fokus på læsning og test. Der er hold for dem, som har brug for ekstra støtte i læsning og matematik, og der sættes fokus på, hvordan vi bliver endnu bedre til at bruge de forskellige test i vores evaluering af underviningen og det enkelte barn.

Der er etableret et ressourceteam, som står for intern vejledning af voksne omkring enkelt elever med særlige behov. På et antal møder i ressourceteamet deltager skolens psykolog. Her kan lærerne og pædagogerne få råd og vejledning, som måske kan forebygge en indstilling til PPR. PALS ses også som en udrustning af personalet til forsat at kunne inkludere de børn, som har særlige behov eller er udfordret af de store sammenhænge. I skoleåret 12/13 har Vemb Skole sat fokus på "en skoledag også for drenge". Dette sker for at finde frem til en hverdag, hvor drengenes måske anderledes måde at lære på, bedre kan tilgodeses. Det er et projekt, som der ikke er sat en slut dato på endnu. Forløbet evalueres hvert år i forbindelse med planlægning af kommenede skoleår.