En anerkendende skole

 

 

Skolepolitikkens hjørnesten er en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i de værdier og det børnesyn, som er beskrevet i Værdier og mål for børne- og ungeområdet og i Den sammenhængende Børnepolitik.

 

Det betyder, at skolerne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor

En anerkendende tilgang skal underbygge den daglige trivsel og rekruttering. Den skal underbygge en stolthed over og respekt for at være lærer og pædagog.

 

På Vemb skole har vi valgt at sætte fokus på den anerkendende tilgang, ved at blive PALS skole (Positiv Adfærd i Læring og Samspil). Det er et forløb, som strækker sig opver 3 år, inden det er fuldt implementeret. Det første år er det de voksne på skolen, som arbejder med at formulere og øve sig de forventninger vi vil have til positiv adfærd over for hinanden. Der efter skal det ud og have liv blandt børnene.

Der er afsat et personalemøde hver måned til at dygtigøre sig på PALS.