Målsætning:

 

I Vemb SFH og klub arbejder vi ud fra et helhedsperspektiv, som indebærer at vi har barnet i centrum og tager udgangspunkt i det enkelte barns familie og samfundsmæssige situation og handler ud fra denne verden.

 

    -    Vi arbejder med situationsbestemt pædagogik, hvor det enkelte barn skal have mulighed for at 

         blive set og hørt, som det menneske det er. Ud fra denne betragtning arbejder vi hen imod så 

         få regler som muligt.

 

-         Vores udgangspunkt er respekten for at børnene er i klubben og i SFH en stor del af deres 

      fritid.

 

-         Vi arbejder hen imod en høj grad af medbestemmelse og medansvar ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer.

                                       

-         Der arbejdes på at skabe helhed imellem barnet, hjemmet, SFH og skolen.

 

-         Vi vægter udelivet højt, da vi mener, der skal være muligheder for at lege med ild, vand og jord.

 

 

Personlig udvikling skaber vi ved:

 

-         At tilgodese de kreative, sproglige, sociale, motoriske og følelsesmæssige sider af barnet.

 

-         At bruge lokalmiljøet, hallen samt funktionsopdelt indretning.

 

-         At der er mulighed for udfordringer på legepladsen med ild, jord og vand.

 

-         At der er gode muligheder for personlige oplevelser.

 

Sociale kompetencer udvikles ved:

 

-         At børn er sammen med andre som behandler dem med ligeværdighed.

 

-         At man som voksen evner at lytte til barnets/børnenes behov og kan tilgodese dette.

 

-         At børnene gennem sociale relationer opbygger erkendelse af, forståelse for og kompetence i at afstemme egne interesser i forhold til andre.

 

-         At børn er født individuelle og menneskelige med lyst og evne til at indgå i sociale relationer og udvikler sig i samspil med andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

 

Adresse:                              Vemb Skoles Fritidshjem

                                            Skolegade 12

                                            7570 Vemb

                                            Tlf.:  96115480

                                           

                                           

 

Pris:                                    Se Holstebro kommunes hjemmeside.

                             

 

Normering:                        Klubben er normeret til 15 børn fra 3. og 4. klasse.        

 

 

Eftermiddagsmad:           Børne skal sev have eftermiddagsmad med, de kan lægge maden i køleskabet i Fællesrummet.

                                          Børnene må selv bestemme hvornår de spiser, men kl. 15 kalder vi de børn sammen, som ikke har spist.

 

 

Ture ud af huset:              Vi tager på sheltertur sammen med klubbørnene umiddelbart

efter Sommerferien.

 

                                        Der ud over forsøger vi at få lagt nogle ture ind i løbet af året som børnene selv er med til at planlægge.

 

 

Indmeldelse:                     Sker på holstebro kommunes hjemmeside

                                          Her kan desuden søges økonomisk friplads.

 

 

 

Udmeldelse:                      Sker på Holstebro kommunes hjemmeside  

                                           med 1 måneds varsel til den 1. eller d. 15. i måneden.

 

 

 

 

 

Åbningstid:                                              skoledage    

Mandag – torsdag: Efter skoletid til kl. 16.45

                                            Fredag: Efter skoletid til kl. 16.00                                 

De børn som har morgenplads kan naturligvis komme kl. 6.15

                     

Skolefridage:

                                            Mandag – torsdag: 8.00 – 16.45

                                            Fredag: 8.00 – 16.00

                                            De børn som har morgenplads kan naturligvis komme kl. 6.15

 

Ferielukning:                    Se intra

                                       

                    

 

Personale:                          Signe Ravn  

                                                                                

 

Tavshedspligt:                   Personalet i klubben har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke må

bringe oplysninger om forældres private forhold videre, uden vi har deres tilladelse.