Vis årsplan

TilbageUdskriv

Årsplan for Matematik 7.A

Klasse:   7A
Periode:  
Team / lærer:   KL

 
 
 

Årsplan for Matematik 7.A 

Emne/tema

Metode/arbejdsform

Materiale

Begreber/Mål

Evaluering

Tal og enheder

 

Hvert emne vil være delt op i 4 typer arbejdsformer.

 

1. Intro: Introduktion til hvad emnet handler om

2. Mundtligt: Opgaver som skal løses på klassen eller grupper.

3. Problem: Opgaver som skal løses i grupper eller enkeltvis.

4. Færdighed: Her er der opgaver, hvor man kan øve de færdigheder, emnet handler om.

Desuden vil elevens måde, at arbejde på, blive løbende evalueret, så eleven for mest ud af undervisningen.  

Kolorit 7.

Matematisk grundbog.

Kopiark fra Kolorit 7(kopimappen)

Færdighedsregninger fra Kolorit 7. 
Hæftet Problemregning
for 7. klasse
(Opgaveforlaget)
 • Arbejde med tal og enheder, som bruges i hverdagen.
 • Komme til at kende og bruge mange forskellige enheder.
 • Blive bedre til at omregne mellem enheder.
 • Forstå sammenhængen mellem fart, længde og tid.
 Hjemmelavede
 test og opgaver
 fra Lærervej-
 ledningen.
    Excel
    regneark
 Som ved emne 1

 Som emne 1

 • Regne med formler
 • Løse ligninger
 • Tegne grafer
 • Lave regnskab
 • Tegne cirkeldiagram og Søjlediagramer
 • Arbejde med statistik
 Som emne 1.
     Areal  Som ved emne 1  Som emne 1
 • Blive bedre til  af finde areal af trekanter og parallelogrammer
 • Udvikle en metode til at finde areal af trapezer
 • Udvikle en metode til at finde areal af cirkler
 Som emne 1
    Beskrivelse 
    af          
    sammenhæng
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Lære at bruge beskrivelse til at løse problemer
 • Få kendskab til begrebet funktion
 • Lære, hvordan nogle ligninger kan tegnes som graf i et koordinatsystem
 Som emne 1
    Fraktaler  Som ved emne 1  som emne 1
 • Undersøge og arbejde med forskellige fraktaler
 • Lave egne fraktaler
 Som emne 1
    Brug af 
    brøker
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Blive bedre til at bruge brøker til at beskrive en del af en helhed
 • Komme til kende sammenhængen mellem blandede tal og uægte brøker.
 • Komme til at vide, hvordan brøker hører sammen med division, med decimaltal og med tallinjen  
 Som emne 1
   Matematikkens  
   sprog    
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Blive sikre i at regne i den rigtige rækkefølge
 • Lære mere om de regneregler, der gælder
 • Blive bedre til at bruge formler
 Som emne 1
   Historiske   
   matematikere
 Som ved emne 1  som emne 1
 • Lære nogle af de første matematikere at kende og forstå deres betydning for den matematik, vi kender i dag.
 • Få erfaring med at undersøge og løse matematiske problemer
 • Samarbejde med andre, når du løser opgaver ved hjælp af matematik.
 • Blive bedre til at fremlægge
 Som emne 1
   Tegning og
   konstruktion
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Få nye erfaringer med isometrisk tegning.
 • Lære nogle grundlæggende konstruktioner og bruge dem til at tegne figuere
 • Lære at bruge diagonaler til at tegne kvadrater og kuber i perspektiv.
 Som emne 1
   Regning med
   brøk, 
   decimaltal
   og procent
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Lære, hvordan du kan finde en del af en helhed og af en brøk.
 • Lære, hvordan du kan finde en helhed, når du kende en brøkdel af helheden.
 • Udvikle en metode til at gange 2 brøkere med hinanden.
 • Udvikle en metode til at dividere hele tal med brøker.
 Som emne 1
   Svømning  Som ved emne 1  Som emne 1
 • Blive bedre til at bruge matematik til at beskrive virkeligheden.
 • Lære at finde de oplysninger, du har brug for.
 • Samarbejde med andre, når du løser opgaver ved hjælp af matematikken
 Som emne 1
  Statistik og 
  sandsynlighed
 Som ved emne 1  Som emne 1
 • Lære at finde sandsynligheden ved hjælp af statistik.
 • Lære at finde sansynligheden ved hjælp af chancetræer
 • Få flere erfaringer med at finde sandsynligheder ved hjælp af tabeller og tælletræer.
 Som emne 1
 
 


SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support